TEKNIKRUM OG LABORATORIUM

Teknikrummet kan indrettes på mange måder. Inform tager i hver enkelt indretning udgangspunkt i brugernes ønsker og behov.

;

EKSEMPLER PÅ TEKNIKRUM OG LABORATORIUM

Det vil altid være en fordel at være opmærksom på, at arbejdsgangen for rengøring af instrumenter går fra den urene til den rene/sterile ende, så der ikke opstår risiko for kontamination.

Læs mere her