REFERENCER

“Inform har været en aktiv medspiller i planlægningsfasen af vores hospital og har bidraget med mange gode ideer med udgangspunkt i kliniske og hygiejniske overvejelser. Som totalleverandør af inventar til vores nye hospital har Inform stået for opmåling og udarbejdelse af tegninger og derved sikret, at både inventaret og prisberegningen overholdt specifikationerne.”


“Det er tydeligt, at Inform har erfaring med indretning af kliniske miljøer. Ved indretningen af vores laboratorium har vi tydeligt fået adskildt rene fra urene arbejdsgange,” slutter Kenneth Sandholt.