EKSEMPLER PÅ KONSULTATION

Individuelle arbejdsrutiner og forskellige behov til indretningen af konsultationer stiller store krav til inventarets fleksibilitet. Derfor har Inform udviklet en serie af moduler til konsultationen, som kan sammensættes til skræddersyede arbejdspladser.

Krav til hygiejnen er vigtige, når konsultationen skal indrettes. Når der arbejdes med behårede patienter, vil der hurtigt samles støv og andre partikler, som skal holdes ude af skuffer og skabe. Informs inventarindretninger tager altid højde for den optimale hygiejne.

IT er i dag et vigtigt element i konsultationen. Der findes mange måder at integrere IT på, så der opstår et naturligt arbejdsflow. Der er specifikke krav til arbejdshøjden, hvad enten der er tale om en siddende eller en stående arbejdsplads. Et hæve/sænkebord til computeren kan være en løsning, hvis den skal betjenes af flere personer hver dag.