REFERENCER

Endvidere har vi indrettet venteværelser og receptionsområder hos øjenklinikker i hele Danmark. Ud over klinikindretninger har vi gennem årtier leveret øjenoperationsstole og operationslejer til øjenlæger i hele Skandinavien - både på hospitaler og i private klinikker.

Her vises billeder fra Randers Øjenlægeklinik v/øjenlæge Marianne Bertelsen