Okt 03 2013

Nyt datablad på mobilskabe

Informs mobilskabe er med til at øge fleksibiliteten på de klinikken. Det nye datablad viser de mest gængse mobilskabe.

Såfremt der er behov for specialtilpassede mobilskabe, kan dette også lade sig gøre.