Mar 03 2013

Få tegnet din klinik i 3D

Inform har nu muligheden for at lave flottere 3D-farvetegninger af dine klinikrum.

Det kan ind imellem give udfordringer at overskue en 2D-tegning og få en forståelse for, om alt er placeret korrekt. 3D-tegninger er et godt værktøj til at få en fornemmelse af det endelige resultat og få styr på inventarets placering.

Herover kan du se nogle af de 3D-tegninger, vi har lavet til vores kunder.