EKSEMPLER PÅ RECEPIONER

Det er her, den første kontakt opstår med personalet, og her patienterne skaber deres umiddelbare indtryk af klinikken. Men skranken er også en arbejdsplads, som skal opfylde medarbejdernes krav til funktionalitet og være et godt arbejdsmiljø. Der skal være plads til opbevaring, fralægning og IT-udstyr. Og så skal der naturligvis være optimal mulighed for at betjene patienterne.

Da behovene til receptionsskranker er mange, og mennesker er individuelle, har Inform ingen standardløsninger. Hver enkel receptionsskrank tager udgangspunkt i en af Informs fire designserier, som hver især består af standardelementer. Disse sættes sammen efter det konkrete ønske og kombineret med mulighederne for valgfrie materialer og indretninger, er der så mange muligheder for en skræddersyet løsning, at vi aldrig har lavet to ens skranker.